Hägerneholm

Antal rum
Yta
Status

Lägenhetslista

Namn Storlek Antal rum Hyra Status Ansökningar
A-1001 66,2 m2 3 ROK 10 770 kr
Inte tillgänglig
-
A-1002 66,0 m2 3 ROK 10 750 kr
Inte tillgänglig
-
A-1003 66,0 m2 3 ROK 10 750 kr
Inte tillgänglig
-
A-1004 48,2 m2 2 ROK 8 559 kr
Inte tillgänglig
-
A-1005 66,0 m2 3 ROK 10 750 kr
Inte tillgänglig
-
A-1006 82,5 m2 4 ROK 12 910 kr
Inte tillgänglig
-
A-1007 28,9 m2 1 ROK 6 017 kr
Inte tillgänglig
-
A-1101 66,2 m2 3 ROK 10 820 kr
Inte tillgänglig
-
A-1102 66,0 m2 3 ROK 10 800 kr
Inte tillgänglig
-
A-1103 66,0 m2 3 ROK 10 800 kr
Inte tillgänglig
-
A-1104 48,1 m2 2 ROK 8 599 kr
Inte tillgänglig
-
A-1105 66,0 m2 3 ROK 10 800 kr
Inte tillgänglig
-
A-1106 82,5 m2 4 ROK 12 960 kr
Inte tillgänglig
-
A-1107 28,9 m2 1 ROK 6 067 kr
Inte tillgänglig
-
A-1201 66,2 m2 3 ROK 10 870 kr
Inte tillgänglig
-
A-1202 66,0 m2 3 ROK 10 850 kr
Inte tillgänglig
-
A-1203 66,0 m2 3 ROK 10 850 kr
Inte tillgänglig
-
A-1204 48,1 m2 2 ROK 8 649 kr
Inte tillgänglig
-
A-1205 66,0 m2 3 ROK 10 850 kr
Inte tillgänglig
-
A-1206 82,5 m2 4 ROK 13 010 kr
Inte tillgänglig
-
A-1207 28,9 m2 1 ROK 6 117 kr
Inte tillgänglig
-
A-1301 66,2 m2 3 ROK 10 920 kr
Inte tillgänglig
-
A-1302 66,0 m2 3 ROK 10 900 kr
Inte tillgänglig
-
A-1303 66,0 m2 3 ROK 10 900 kr
Inte tillgänglig
-
A-1304 48,1 m2 2 ROK 8 699 kr
Inte tillgänglig
-
A-1305 66,0 m2 3 ROK 10 900 kr
Inte tillgänglig
-
A-1306 82,5 m2 4 ROK 13 060 kr
Inte tillgänglig
-
A-1307 28,9 m2 1 ROK 6 167 kr
Inte tillgänglig
-
A-1401 66,2 m2 3 ROK 10 970 kr
Inte tillgänglig
-
A-1402 66,0 m2 3 ROK 10 950 kr
Inte tillgänglig
-
A-1403 66,0 m2 3 ROK 10 950 kr
Inte tillgänglig
-
A-1404 48,1 m2 2 ROK 8 749 kr
Inte tillgänglig
-
A-1405 66,0 m2 3 ROK 10 950 kr
Inte tillgänglig
-
A-1406 82,5 m2 4 ROK 13 110 kr
Inte tillgänglig
-
A-1407 28,9 m2 1 ROK 6 217 kr
Inte tillgänglig
-
B-1001 68,4 m2 3 ROK 10 941 kr
Inte tillgänglig
-
B-1002 48,1 m2 2 ROK 8 499 kr
Inte tillgänglig
-
B-1003 48,1 m2 2 ROK 8 499 kr
Inte tillgänglig
-
B-1004 48,1 m2 2 ROK 8 499 kr
Inte tillgänglig
-
B-1005 48,1 m2 2 ROK 8 499 kr
Inte tillgänglig
-
B-1006 66,0 m2 3 ROK 10 700 kr
Uthyrd
-
B-1007 66,0 m2 3 ROK 10 700 kr
Inte tillgänglig
-
B-1008 48,1 m2 2 ROK 8 499 kr
Inte tillgänglig
-
B-1009 66,2 m2 3 ROK 10 720 kr
Inte tillgänglig
-
B-1101 68,4 m2 3 ROK 10 991 kr
Inte tillgänglig
-
B-1102 48,1 m2 2 ROK 8 549 kr
Inte tillgänglig
-
B-1103 48,1 m2 2 ROK 8 549 kr
Inte tillgänglig
-
B-1104 48,1 m2 2 ROK 8 549 kr
Inte tillgänglig
-
B-1105 48,1 m2 2 ROK 8 549 kr
Inte tillgänglig
-
B-1106 66,0 m2 3 ROK 10 750 kr
Inte tillgänglig
-
B-1107 66,0 m2 3 ROK 10 750 kr
Inte tillgänglig
-
B-1108 48,1 m2 2 ROK 8 549 kr
Inte tillgänglig
-
B-1109 66,2 m2 3 ROK 10 770 kr
Inte tillgänglig
-
B-1201 68,4 m2 3 ROK 11 041 kr
Inte tillgänglig
-
B-1202 48,1 m2 2 ROK 8 599 kr
Inte tillgänglig
-
B-1203 48,1 m2 2 ROK 8 599 kr
Inte tillgänglig
-
B-1204 48,1 m2 2 ROK 8 599 kr
Inte tillgänglig
-
B-1205 48,1 m2 2 ROK 8 599 kr
Inte tillgänglig
-
B-1206 66,0 m2 3 ROK 10 800 kr
Inte tillgänglig
-
B-1207 66,0 m2 3 ROK 10 800 kr
Inte tillgänglig
-
B-1208 48,1 m2 2 ROK 8 599 kr
Inte tillgänglig
-
B-1209 66,2 m2 3 ROK 10 820 kr
Inte tillgänglig
-
B-1301 68,4 m2 3 ROK 11 141 kr
Inte tillgänglig
-
B-1302 48,1 m2 2 ROK 8 699 kr
Inte tillgänglig
-
B-1303 48,1 m2 2 ROK 8 699 kr
Inte tillgänglig
-
B-1304 48,1 m2 2 ROK 8 699 kr
Inte tillgänglig
-
B-1305 48,1 m2 2 ROK 8 699 kr
Inte tillgänglig
-
B-1306 66,0 m2 3 ROK 10 900 kr
Inte tillgänglig
-
B-1307 66,0 m2 3 ROK 10 900 kr
Inte tillgänglig
-
B-1308 48,1 m2 2 ROK 8 699 kr
Inte tillgänglig
-
B-1309 66,2 m2 3 ROK 10 920 kr
Inte tillgänglig
-
B-1401 68,4 m2 3 ROK 11 191 kr
Inte tillgänglig
-
B-1402 48,1 m2 2 ROK 8 749 kr
Inte tillgänglig
-
B-1403 48,1 m2 2 ROK 8 749 kr
Inte tillgänglig
-
B-1404 48,1 m2 2 ROK 8 749 kr
Inte tillgänglig
-
B-1405 48,1 m2 2 ROK 8 749 kr
Inte tillgänglig
-
B-1406 66,0 m2 3 ROK 10 950 kr
Inte tillgänglig
-
B-1407 66,0 m2 3 ROK 10 950 kr
Inte tillgänglig
-
B-1408 48,1 m2 2 ROK 8 749 kr
Inte tillgänglig
-
B-1409 66,2 m2 3 ROK 10 970 kr
Inte tillgänglig
-
B-1501 68,4 m2 3 ROK 11 241 kr
Inte tillgänglig
-
B-1502 48,1 m2 2 ROK 8 799 kr
Inte tillgänglig
-
B-1503 48,1 m2 2 ROK 8 799 kr
Inte tillgänglig
-
B-1504 48,1 m2 2 ROK 8 799 kr
Inte tillgänglig
-
B-1505 48,1 m2 2 ROK 8 799 kr
Inte tillgänglig
-
B-1506 66,0 m2 3 ROK 1 100 kr
Inte tillgänglig
-
B-1507 66,0 m2 3 ROK 1 100 kr
Inte tillgänglig
-
B-1508 48,1 m2 2 ROK 8 799 kr
Inte tillgänglig
-
B-1509 66,2 m2 3 ROK 11 020 kr
Inte tillgänglig
-
C-1005 66,0 m2 3 ROK 10 616 kr
Inte tillgänglig
-
C-1006 66,0 m2 3 ROK 10 616 kr
Inte tillgänglig
-
C-1007 64,8 m2 3 ROK 10 495 kr
Inte tillgänglig
-
C-1101 54,4 m2 2 ROK 9 232 kr
Inte tillgänglig
-
C-1102 81,5 m2 4 ROK 12 860 kr
Inte tillgänglig
-
C-1103 66,0 m2 3 ROK 10 800 kr
Inte tillgänglig
-
C-1104 48,1 m2 2 ROK 8 599 kr
Inte tillgänglig
-
C-1105 66,0 m2 3 ROK 10 800 kr
Inte tillgänglig
-
C-1106 66,0 m2 3 ROK 10 800 kr
Inte tillgänglig
-
C-1107 64,8 m2 3 ROK 10 679 kr
Inte tillgänglig
-
C-1201 54,3 m2 2 ROK 9 322 kr
Inte tillgänglig
-
C-1202 81,5 m2 4 ROK 12 960 kr
Inte tillgänglig
-
C-1203 66,0 m2 3 ROK 10 900 kr
Inte tillgänglig
-
C-1204 48,1 m2 2 ROK 8 699 kr
Inte tillgänglig
-
C-1205 66,0 m2 3 ROK 10 900 kr
Inte tillgänglig
-
C-1206 66,0 m2 3 ROK 10 900 kr
Inte tillgänglig
-
C-1207 64,8 m2 3 ROK 10 779 kr
Inte tillgänglig
-
C-1301 54,3 m2 2 ROK 9 372 kr
Inte tillgänglig
-
C-1302 81,5 m2 4 ROK 13 010 kr
Inte tillgänglig
-
C-1303 66,0 m2 3 ROK 10 950 kr
Inte tillgänglig
-
C-1304 48,1 m2 2 ROK 8 749 kr
Inte tillgänglig
-
C-1305 66,0 m2 3 ROK 10 950 kr
Inte tillgänglig
-
C-1306 66,0 m2 3 ROK 10 950 kr
Inte tillgänglig
-
C-1307 64,7 m2 3 ROK 10 819 kr
Inte tillgänglig
-
D-1001 70,5 m2 3 ROK 10 512 kr
Inte tillgänglig
-
D-1101 54,3 m2 2 ROK 9 732 kr
Inte tillgänglig
-
D-1102 73,6 m2 3 ROK 12 073 kr
Inte tillgänglig
-
D-1103 51,7 m2 2 ROK 9 471 kr
Inte tillgänglig
-
D-1104 52,3 m2 2 ROK 9 531 kr
Inte tillgänglig
-
D-1105 34,7 m2 1 ROK 7 159 kr
Inte tillgänglig
-
D-1106 33,4 m2 1 ROK 7 029 kr
Inte tillgänglig
-
D-1107 50,5 m2 2 ROK 9 350 kr
Inte tillgänglig
-
D-1201 54,3 m2 2 ROK 9 782 kr
Inte tillgänglig
-
D-1202 73,6 m2 3 ROK 12 123 kr
Inte tillgänglig
-
D-1203 51,7 m2 2 ROK 9 521 kr
Inte tillgänglig
-
D-1204 52,3 m2 2 ROK 9 581 kr
Inte tillgänglig
-
D-1205 34,7 m2 1 ROK 7 209 kr
Inte tillgänglig
-
D-1206 33,4 m2 1 ROK 7 079 kr
Inte tillgänglig
-
D-1207 50,5 m2 2 ROK 9 400 kr
Inte tillgänglig
-
D-1301 54,3 m2 2 ROK 9 832 kr
Inte tillgänglig
-
D-1302 73,6 m2 3 ROK 12 173 kr
Inte tillgänglig
-
D-1303 51,7 m2 2 ROK 9 571 kr
Inte tillgänglig
-
D-1304 52,3 m2 2 ROK 9 631 kr
Inte tillgänglig
-
D-1305 34,7 m2 1 ROK 7 259 kr
Inte tillgänglig
-
D-1306 33,4 m2 1 ROK 7 129 kr
Inte tillgänglig
-
D-1307 50,5 m2 2 ROK 9 450 kr
Inte tillgänglig
-
D-1401 54,3 m2 2 ROK 9 882 kr
Inte tillgänglig
-
D-1402 73,6 m2 3 ROK 12 223 kr
Inte tillgänglig
-
D-1403 51,7 m2 2 ROK 9 621 kr
Inte tillgänglig
-
D-1404 52,3 m2 2 ROK 9 681 kr
Inte tillgänglig
-
D-1405 34,7 m2 1 ROK 7 309 kr
Inte tillgänglig
-
D-1406 33,4 m2 1 ROK 7 179 kr
Inte tillgänglig
-
D-1407 50,7 m2 2 ROK 9 520 kr
Inte tillgänglig
-
D-1501 54,3 m2 2 ROK 9 932 kr
Inte tillgänglig
-
D-1502 73,6 m2 3 ROK 12 273 kr
Inte tillgänglig
-
D-1503 51,7 m2 2 ROK 9 671 kr
Inte tillgänglig
-
D-1504 52,5 m2 2 ROK 9 751 kr
Inte tillgänglig
-
D-1505 34,7 m2 1 ROK 7 359 kr
Inte tillgänglig
-
D-1506 33,4 m2 1 ROK 7 229 kr
Inte tillgänglig
-
D-1507 50,7 m2 2 ROK 9 570 kr
Inte tillgänglig
-
D-1601 54,3 m2 2 ROK 9 982 kr
Inte tillgänglig
-
D-1602 73,6 m2 3 ROK 12 323 kr
Inte tillgänglig
-
D-1603 51,7 m2 2 ROK 9 721 kr
Inte tillgänglig
-
D-1604 52,5 m2 2 ROK 9 801 kr
Inte tillgänglig
-
D-1605 34,7 m2 1 ROK 7 409 kr
Inte tillgänglig
-
D-1606 33,4 m2 1 ROK 7 279 kr
Inte tillgänglig
-
D-1607 50,7 m2 2 ROK 9 620 kr
Inte tillgänglig
-
D-1701 55,4 m2 2 ROK 10 142 kr
Inte tillgänglig
-
D-1702 73,8 m2 3 ROK 12 393 kr
Inte tillgänglig
-
D-1703 51,4 m2 2 ROK 9 740 kr
Inte tillgänglig
-
D-1704 52,3 m2 2 ROK 9 831 kr
Inte tillgänglig
-
D-1705 34,9 m2 1 ROK 7 479 kr
Inte tillgänglig
-
D-1706 33,4 m2 1 ROK 7 329 kr
Inte tillgänglig
-
D-1707 50,6 m2 2 ROK 9 660 kr
Inte tillgänglig
-
D-1801 54,3 m2 2 ROK 10 082 kr
Inte tillgänglig
-
D-1802 73,6 m2 3 ROK 12 423 kr
Inte tillgänglig
-
D-1803 51,7 m2 2 ROK 9 821 kr
Inte tillgänglig
-
D-1804 52,5 m2 2 ROK 9 901 kr
Inte tillgänglig
-
D-1805 34,7 m2 1 ROK 7 509 kr
Inte tillgänglig
-
D-1806 33,4 m2 1 ROK 7 379 kr
Inte tillgänglig
-
D-1807 50,5 m2 2 ROK 9 700 kr
Inte tillgänglig
-